Siyaset Toplum

Toplumsal temizlik

Dün yaşlıları öldürmekten bahsettim diye kızanlar oldu. Oysa bu benim fikrim değil, çok medeni Avrupa’nın bir alışkanlığıdır.

Bu konunun atası Platon sayılır. Platon’un ideal devletinde insanlar çalışanlar, askerler ve yöneticiler olarak üçe ayrılır. Yöneticiler güçlü genlerden gelmelidir ve öyle herkesle evlenemezler, her çocuk da büyüyemez. Toplum bireyden önemli olduğu için bazen kurbanlar verilebilir.

Bu düşünce sağlıksız bebekleri öldüren Spartalılardan Romalılara kadar çeşitli şekillerde varlığını korumuştur.

Platon’un düşünceleri Farabi’nin güncellemeleriyle Doğu’da da yayılmıştır. Osmanlı’daki Enderun bu düşünceyi kendi döneminde en iyi uygulayan eğitim sistemi olmuştur.

Günümüze gelelim.

Charles Darwin’in kuzeni Francis Galton, kuzeninden öğrendiği gen bilimini Platon’un devlet anlayışıyla birleştirerek Yunanca eu-geñes (iyi-doğan) şeklinde bir kuram atar ortaya. (Biz öjeni demişiz.) Bu kurama göre çirkinler, sakatlar, geri zekalılar gibi topluma fayda sağlamayan insanlar yok edilmelidir.

Bu kuram Hristiyan devletlerde öyle tutar ki milyonlarca insan katledilir ve kısırlaştırılır. ABD, Kanada, İngiltere, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Fransa, İzlanda, Çin, Japonya, Brezilya… Hitler, Nazi rejimini bu kuram üzerine geliştirir. Sadece Müslüman ülkelerde kabul görmez bu anlayış.

İki dünya savaşıyla imparatorluklar yok edilip yeni dünya düzeni kurulurken Avrupa kendi içindeki sakatları, çirkinleri yok ederek kendi deyimleriyle toplumlarını temizler.

Biz? Biz Çanakkale’de 250.000 şehit veririz. Okullar mezun veremez, toplumun en saygın ve münevver kesimi yok edilir. Yeni nesli yetiştirecek insan bile kalmaz.

Cerahatten arınmış toplumlarıyla Avrupa ilerlerken biz yavaşlamak zorunda kalırız.

Ancak 2. Dünya Savaşı’nda gelişen modern tıp meyvelerini verir ve toplumdan ayıklanan güruh çocuk felci aşılarıyla, tüp bebek teknolojileriyle hızla çoğalarak düzeni bozmaya, kaynakları kullanmaya başlar.

Bugün, öjenik politikaların yeni versiyonuna şahit oluyoruz. Büyük bir temizlikle dünya nüfusu azaltılıp demografik yapılar toparlanacak. Koronavirüs ihtiyarlara yönelik bir test sürüşüydü. Daha gelişmiş virüsler yolda.

Bekleyip göreceğiz.

Mart 2020, Çanakkale

Bir de şu konular var

Siz ne dersiniz?

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.